International Internship through the project Diversity in the Creative Industries (English followed by Swedish)

0
0

Are you in the beginning of your career or training within creative industries focusing on performing arts, and living in Sweden? Here is your chance to get international contacts and networks – apply for our internship in Spain!

When: Two months: mid-October to mid-December

Where: Spain, Murcia

Deadline for applications: August 31st 2016

 

We are searching for three trainees who want to travel to Spain for two months from mid-October 2016. The trainees will get the opportunity to enhance their abilities in performing arts focusing on theater and circus skills. In addition to this, trainees will get the chance to develop their Spanish, being completely immersed in the language and culture, and also have the opportunity to take private lessons.

You will not only get the chance to go to Spain for your internship, but also the opportunity to enhance your knowledge and practical skills, as well as the experience of working in a well-established organisation. You will get to know experienced staff as well as beginners in your field, the opportunity to connect with them and their networks, and become part of a European Creative Network. The internships are based in:

CHIMENA ESCÉNICA

3 people: Performing arts (100%)

 

The " CHIMENA ESCÉNICA " is a self-managed theater based in Murcia, which develops a creative language related to circus theater and contemporary circus along with other disciplines such as dance, video and experimental music. The centre was created by a group of innovative artists from a diverse range of backgrounds, including acrobats, actors, a theatre director and a computer programmer. They have developed numerous cabaret shows, as well as various show formats suitable for short and medium circuits. As part of their activities, they hold weekly workshops in circus, dance, theatre, magic, games and music with recycled materials, and intensive courses for artists wanting to learn new skills.

See more info here : https://chimeneaescenica.wordpress.com/

Your Tasks!

 

As a trainee your main activities will be related to performing arts.

 • On weekdays, you will help out in workshops in acrobatics, contemporary dance, acrobatic ports, contact, air acrobatics and contemporary theatre.
 • During the weekends we organize different shows such as cabaret and theatre, which you will help to organize and stage.
 • You will also have the chance to attend other conferences, trainings or workshops that we may organize during your stay in the fields of dance, theatre or circus.
 • Throughout you stay, you will have the opportunity to learn new kinds of performing arts, and to discover how to manage a space, where many different activities are taking place. You will see how your body evolves, as well as enter into a creative process in which you will have the opportunity to further develop your capacities.

Qualifications

 • You are of age 18-30, since the focus of the project is to increase youth participation in creative industries
 • You have started an education or in other ways started a career in a creative field related to the internships
 • Good language skills in English and at least beginners level in Spanish. You will be able to develop your skills in Spanish during the internship.

 

Performing arts

 • You need to have some experience with Performing Arts and be willing to learn new ways to work with your body and creativity.

The most important aspect for those who want to apply for the internships is to show your dedication and the will to develop and learn new skills and ways of working in your field! We are striving for gender balance and see diversity as a strength and wish to see applicants with different backgrounds and experience. Apply now and show us your dedication for performing arts!

How to apply: Send your cv and a letter that describes why you should get the opportunity to go to Spain to info@swideas.se. And hey, do you not see yourself as a person who writes letters? Take the opportunity to show your dedication in a creative way, just do not forget to attach a CV!

 

Note: The travel expenses to and from Spain will be covered through the EU-sponsored project Diversity in the Creative Industries. We are also trying to get the accommodation sponsored, but cannot give any guarantees at the moment.

 

The project Diversity in the Creative Industries is a cooperation between SwIdeas (Sweden),

Euroaccion (Spain) och Capture 22 (Netherlands) with the aim to increase youth participation and diversity in the creative industries. The project is sponsored by the EU.

Disclaimer: This post reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Internationell praktik via projektet Diversity in the Creative Industries

För dig som är i början av din yrkeskarriär eller utbildning inom kreativa yrken med fokus på scenkonst. Nu kan du ta chansen att knyta nya internationella kontakter och nätverk - sök våra praktikplatser i Spanien!

Tid: Två månader: oktober-december 2016

Plats: Spanien, Murcia

Sista dagen för ansökan: 31:e Augusti 2016

 

Vi söker nu tre praktikanter som vill åka till Spanien under två månader i slutet av 2016. Platserna är för dig som är aktiv inom scenkonst med fokus på teater och cirkus. Du får också möjlighet att förbättra din spanska, då det dagliga arbetet sker på spanska och på plats i landet får du uppleva vardagslivet i Murcia likväl som den kreativa sektorn i Spanien.

 

Du får inte bara möjlighet att åka till Spanien på praktik – du får också möjlighet att förbättra dina kunskaper och få erfarenhet av att arbeta i väletablerade organisationer med lång erfarenhet. Det ger dig även möjlighet att vidga dina vyer, knyta nya kontakter och ta del av ett kreativt nätverk i Europa. De tre praktikplatserna är förlagda till organisationen:

 

CHIMENA ESCÉNICA

3 platser: Scenkonst (100%)

 

" CHIMENA ESCÉNICA " är en självständig teater som utvecklar ett kreativt språk relaterat till cirkusteater och modern cirkus kopplat till andra discipliner som dans, video och experimentell musik. Centret skapades av en grupp med innovativa artister och konstnärer från en rad olika bakgrunder, så som akrobater, skådespelare, en teaterregissör och en programmerare. De har utvecklat flertalet kabaréer, samt olika föreställningsformat anpassade för både korta och medellånga shower. Som en del av sina aktiviteter håller de i workshops inom cirkus, dans, teater, magi, lekar och musik med återvunna material, samt intensivkurser för artister som vill lära sig nya färdigheter.

Du hittar mer information här: https://chimeneaescenica.wordpress.com/

Arbetsuppgifter

 

Som praktikant kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara kopplade till scenkonst.

 

 • Under veckodagarna kommer du hjälpa till med organisationens workshops i akrobatik, modern dans, akrobatiska lyft, luftakrobatik och modern teater.
 • Under helgerna organiseras olika shower som kabaréer, teater m.m. vilket du som praktikant får hjälpa till att organisera.
 • Som praktikant får du möjlighet att delta i konferenser, utbildningar och workshops som organisationen deltar i eller arrangerar.
 • Du får möjlighet att lära dig nya konstformer och upptäcka hur det är att leda en organisation med så många olika aktiviteter. Du får också möjlighet att låta din kropp likväl som din kreativa process utvecklas.

Kvalifikationer

 • Du ska vara 18-30 år, då projektets fokus är att öka ungas deltagande i den kreativa sektorn
 • Du ska ha påbörjat en utbildning eller på annat sätt börjat din karriär inom ett kreativt ämne/yrke relaterat till praktikplatserna
 • Goda kunskaper i engelska och grundläggande kunskaper i spanska. Det kommer finnas möjligheter att bättre på och utveckla dina spanskakunskaper på plats.
 • Du ska ha en koppling och någon slags erfarenhet av scenkonst och vilja lära dig nya sätt att arbeta med din kropp och din kreativitet.

 

Det viktigaste för dig som söker platserna är ditt engagemang och viljan att utvecklas och lära dig nytt inom din genre! Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och ser därför gärna sökande med olika erfarenheter och bakgrunder. Så, sök platsen och visa oss att du brinner för scenkonst!

 

Hur en ansöker: Skicka ett cv samt ett brev som beskriver varför just du ska få åka på praktik i Spanien till info@swideas.se Är du ingen brevskrivare, men vill visa upp ditt engagemang inom just ditt område på ett annat sätt? Det är helt okej att vara kreativ, så länge du inte glömmer att bifoga ditt CV!

 

Övrigt: Resan till och från Spanien kommer att sponsras inom ramen för projektet Diversity in the Creative Industries. Vi arbetar för fullt med att försöka ordna så att boende och/eller delar av uppehälle också blir sponsrat, men för tillfället kan vi inte garantera detta.

 

Projektet Diversity in the Creative Industries sker i samverkan mellan Swideas (Sverige), Euroaccion (Spanien) och Capture 22 (Nederländerna) och verkar för att få in fler unga och mångfald i den kreativa sektorn. Projektet är sponsrat av EU.

Disclaimer: This poster reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

 • You must to post comments