Diversify! Sweden

Den 11 Maj är det dags för Diversify
March 23, 2016
Innovation Lab
June 26, 2016

Diversify! Sweden

Onsdagen den 11 maj genomförde projektet Diversity in the Creative Industries (CER) sitt andra event i Malmö, Sverige. CER arbetar för att främja mångfald inom den kreativa sektorn och eventet förde samman unga inom kreativa yrken, artister, musiker, beslutsfattare och ledande personligheter inom den kulturella sfären. Vi hade också nöjet att ha Benjamin Billet från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) med oss under dagen.

Eventet attraherade över 40 deltagare med 13 olika nationaliteter representerade, och gav möjlighet för unga inom den kreativa sektorn att presentera sitt arbete samt nätverka med andra inom sektorn.

CERs egna Emma Jakobsson, lokal konstnär och muralmålare, presenterade och ställde ut sina verk under eventet. Emma har tidigare deltagit i ett internationellt utbyte genom CER, där hon fick möjligheten att spendera två månader på Bijlmerpark Theatre i Amsterdam. Den lokala kläddesignern Ranin Soulimen ställde också ut sina verk under dagen.

Eventet innehöll också presentationer av unga yrkesverksamma inom den kreativa sektorn i Malmö, vilka berättade mer om sitt arbete och sina resor för att nå dit de är idag. Julieta Talavera diskuterade ”The Connectors Society” och deras arbete för en förändring och uppbyggnad av närmiljön och de sociala nätverken i området Persborg, Malmö. Keenan Allen presenterade ett initiativ han startade i Chicago, USA, vilket kallas för Passport Carriers. Initiativet uppmuntrar mobilitet och fördelarna ett pass kan ge unga, då det ger tillgång till nya platser och möjligheter.

Eventet fortsatte med musikaliska framföranden av Ramy Essam och Imad Al Tamimi, musiker från Egypten respektive Palestina. Ramy berättade mer om sin personliga resa i musikens och den egyptiska revolutionens tecken. Imad diskuterade sin upplevelse av Sverige och vilka händelser som ledde fram till att han bygger sina egna instrument, vilka han presenterade och spelade på under Diversify!

Dagen avslutades med en mycket lyckad paneldiskussion på temat ”Mångfald i den Kreativa Sektorn” och hur vi kan hjälpas åt att underlätta för och engagera unga inom den kreativa sfären. Ola Persson från STPLN pratade om deras arbete med kreativa unga i Malmö. Diana Thylin, chefsredaktör för Får Jag Lov, diskuterade den roll som musik kan ha för att skapa gemenskap, samt vikten av att äldre utövare delar sin kunskap med yngre förmågor.  Jonas Jarl, konstnärlig ledare (är det rätt översättning??) för Södra Community Theatre, lyfte också vikten av att utbyta kunskap med den yngre generationen samt inkludera en mångfald av röster inom konstarterna. Rasha Shaaban, projektledare och koordinator för Anna Lindh Foundation Network, gav publiken en närmare inblick i kulturens roll för att förena människor och delade med sig av sina egna erfarenheter från Egypten.  Anja Olin Pape, representant för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och medlem av the Advisory Group of the Council of Europe, delade också med sig av sina egna erfarenheter från Göteborg och vikten av att våga lita på unga och ge dem makt och inflytande i de frågor som berör dem.

CER är ett samarbete mellan tre organisationer i Sverige, Spanien och Holland; SwIdeas, Euroaccion and Capture 22. Projektet är finansierat av ERASMUS+.  Projektets digitala plattform har hittills nått 45 länder, varav 17 inom EU. 55 % av våra följare är kvinnor, 41 % är män och 4 % är ej definierade. Av de digitala besökarna var 51 % inom åldersspannet 25-34 år. Nästa Diversify!-event kommer att genomföras i Spanien i början av 2017, och i sommar kommer en utlysning för nästa internationella utbyte som kommer att genomföras under hösten 2016.